Działalność biura obejmuje również tłumaczenie pism i konsultacje w sprawach urzędowych, związanych z pobytem w krajach niemieckojęzycznych. Pomagamy m.in. w odzyskaniu zapłaconego w Niemczech i w Austrii podatku dochodowego, wypełnianiu wniosku o zasiłek na dzieci oraz w wielu innych sprawach administracyjnych, wymagających znajomości języka niemieckiego. 

Rozliczenie podatku

Praktycznie każda osoba pracująca w Niemczech lub Austrii ma możliwość odzyskania części lub całości zapłaconego podatku. Wystarczy jedynie złożyć zeznanie podatkowe.

Do rozliczenia podatkowego wymagane są zasadniczo następujące dokumenty:

 • Lohnsteuerbescheinigung [odpowiednik polskiego PIT-11] lub dokumentacja działalności gospodarczej;
 • dokumenty potwierdzające wydatki poniesione w związku z działalnością zawodową, np. bilety komunikacji miejskiej, wydatki na materiały i narzędzia do pracy,umowa najmu mieszkania, itp.; 
 • zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu w Polsce [druk UE];
 • poświadczenie zameldowania członków rodziny w Polsce;
 • akty urodzenia dzieci i akt małżeństwa;
 • zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej;
 • zaświadczenie z urzędu pracy.


Zasiłki rodzinne

Zgodnie z prawem unijnym osoby pracujące za granicą mają prawo do świadczeń socjalnych na podstawie prawa kraju, w którym przebywają. W praktyce oznacza to, że osoby pracujące np. w Niemczech mają prawo do niemieckiego zasiłku na dzieci [Kindergeld].

Do złożenia wniosku o zasiłek wymagane są standardowo następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o zameldowaniu na terytorium Niemiec, Austrii; 
 • zaświadczenie o zatrudnieniu [Arbeitgeberbescheinigung] bądź zgłoszenie działalności gospodarczej [Gewerbeanmeldung]; 
 • dokumenty potwierdzające opodatkowanie w Niemczech, Austrii [np. decyzje podatkowe z lat ubiegłych];
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej w Polsce;
 • akty urodzenia dzieci, akt małżeństwa;
 • poświadczenie zameldowania w Polsce;
 •  zaświadczenie z urzędu pracy. 

 
   
   

Realizacja projektu: Verakom

Copyright © BIURO TŁUMACZEŃ Nowy Sącz